Behandlingar

Massage

Massage är en form av kroppslig behandling som kan utföras på en mängd olika sätt. Det som sker vid en massagebehandling är att ett meddelande skickas till hjärnan, som i sin tur sänder ett svar till kroppen. Beroende på vilken behandlingsmetod som för tillfället utförs kan svaret vara antingen stimulerande eller lugnande. All massage, oavsett form, har både rehabiliterande och förebyggande effekter, vilka yttrar sig såväl fysiskt som psykiskt. Ett bra exempel på ett fysiskt resultat av massage är ökad stimulans av det lymfatiska systemet. Stimulansen stärker nämligen kroppens immunförsvar, då det är detta system som för bort slaggprodukter och toxiner från cellerna. Massage kan bland annat motverka ärrbildning på skadad muskelvävnad, mjuka upp spända muskler och öka dess blodcirkulation, samt lindra träningsvärk i ansträngda muskler. Vid massage förbättras även blodcirkulationen, vilket gör att slaggprodukter snabbare transporteras bort och att musklerna fungerar bättre.

Pris 60 min 650 kr

Mindful tapping

Lugna din känslohjärna

Det tar på krafterna att försöka bemästra stress, malande tankar och obehagliga känslor, för att inte tala om smärtor och spänningar. Det är lätt att skylla stressen på yttre händelser, men i själva verket är det våra känslomässiga reaktioner på händelserna som stressar oss. När känslorna väl dragit igång är det inte så lätt att varken tänka klart eller bete sig förnuftigt. Det är då man vill kunna Mindful Tapping! För då kan man själv lugna sin känslohjärna, återfå balansen och tänka klart igen!

Enkelt och vardagsnära med vetenskaplig förankring

Med Mindful Tapping har du ett redskap så du själv kan lugna din känslohjärna och förändra inlärda stressmönster. Med Mindful Tapping kan oro, spänningar, huvudvärk, kramp i magen och andra obehagskänslor i kroppen förändras inom minuter. När du åter är lugn och avspänd blir du mer fokuserad, sover bättre och mår bättre. Stress och negativa känslor som ilska, oro och nervositet kan på sikt ge högt blodtryck, magproblem, ångest, smärtor i rygg och nacke och sömnproblem. Därför är det viktigt att ta hand om stressen i tid.

Pris 60 min 650 kr

Ortobionomi

Ordet ortobionomi betyder “Läran om den naturliga rörelsen”.
Orto = rak/normal, bio = rörelse/levande, nomi = läran om.

Ortobionomin föddes i USA i början på 60-talet av den Osteopatiske läkaren Dr Lawrens H Jones. Ortobionomin är en mycket mjuk metod vars syfte är att släppa på muskelspänningar som hindrar en leds naturliga rörlighet. Då man i behandlingen får de muskulära spänningarna att släppa påverkas även kotor, leder och ligament och därmed förbättras även rörligheten. Terapeuten följer den rörelse som kroppen accepterar i det skadedrabbade området. I behandlingen använder man sig av mjuka, lätta tryck och rörelser för att minska på och lösa upp muskelspänningar. Dessa spänningar skapades en gång för att skydda kroppen, vid ex. olycka, fall och överbelastning. Genom att göra den korta muskeln ännu kortare, känner kroppen när det är skönt och spänningsfritt och först då skickar hjärnan en ny signal till muskeln att nu är det dags att släppa efter. Fördelen med denna metod är att den är lugn, mjuk, följsam och framför allt smärtfri då man hela tiden arbetar åt det håll som leden vill. Musklerna minns allt vi varit med om.

Pris 60 min 650 kr

Zonterapi

Zonterapi är framförallt inflammationsläkande och i förlängningen kan den även ta bort smärta och värk. Kroppens kraftigaste läkningsverktyg är just inflammation och feber. Att dämpa feber blir för kroppen, som att kasta rodret överbord när man är mitt ute på havet.

Genom att höja upp den inre elden med zonterapi kan man få kroniska åkommor att läka ut. Det är därför som gamla krämpor ofta kommer tillbaka under en kort tid, under en läkningsfas. Får kroppen den stimulans den behöver så strävar den alltid till jämvikt. Hälsa är egentligen ett naturligt tillstånd för kroppen.

Zonterapi kan effektivt behandla

 • rygg- och nackbesvär
 • mag- och tarmbesvär
 • migrän och huvudvärk
 • allergi, astma och eksem
 • barnlöshet
 • mensvärk, menstruationsstörningar och hormonella besvär
 • inflammation och ledbesvär
 • högt blodtryck
 • utmattningssymptom
 • stress
 • sömnbesvär

Zonterapi stärker kroppen och immunförsvaret och kan med fördel användas i förebyggande syfte.  Teorin att det inte finns några sjukdomar bara blockeringar kommer väl till pass här. Få hjälp med att ta bort blockeringarna och du ska i princip aldrig behöva bli sjuk.

Pris 60 min 650 kr